8800 Nagykanizsa
Alsó Szabadhegyi út 91

Tagtoborzó

Tagtoborzó

TAGTOBORZÓ

Tagjaink közé várunk mindenkit, aki egyetért céljainkkal és elfogadja a tagsággal járó feltételeket. Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, gazdasági társaság, vagy más jogi személy. Az egyesületi tagság kezdeményezéséhez a belépési nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges. A tagsági viszony az egyesületbe történő belépéssel jön létre. Többféle tagsági viszony lehetséges, egyesületi tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag.

EGYESÜLETI TAG

1

Az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében különféle tevékenységi formákban önkéntes jelentkezés vagy felkérés alapján vállalják valamely konkrét tennivaló elvégzését, illetve az abban való közreműködést,

2

A vállalt tennivalókat a legjobb tudásuk szerint az előzetes megbeszélések alapján, meghatározott határidőre teljesítik,

3

Öntevékenyen az elnökség tudtával és beleegyezésével valósítják meg az egyesület céljainak megfelelő ötleteiket és javaslataikat,

4

Bármilyen ellenszolgáltatás nélkül vállalják és végzik a munkát, de szakember segítségét igénybe vehetik, amennyiben a csoport vagy tagja igényli,

5

Részt vesznek az egyesület munkájában, tevékenységében, rendezvényein,

6

Az alapszabály előírásait betartják, szellemiségét tiszteletben tartják, a tagsági díjat befizetik,

7

Javaslatot, indítványt, észrevételt tehetnek, betekinthetnek az egyesület irataiba,

8

Szavazati joggal rendelkeznek, választhatnak és bármely tisztségre választhatóak, kezdeményezhetik az elnökség beszámoltatását, visszahívását

PÁRTOLÓ TAG

1

Az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében különféle tevékenységi formákban önkéntes jelentkezés vagy felkérés alapján vállalja valamely konkrét tennivaló elvégzését, illetve az abban való közreműködést,

2

Befizeti a tagdíjat,

3

A tag szavazati jog nélkül – észrevételezési joggal – jogosult az egyesület taggyűlésein részt venni

4

Pártoló tagnak várunk olyan magánszemélyeket, akik nem kívánnak folyamatosan részt venni az egyesület munkájában, de egyetértenek céljainkkal, és tevékenységünket a pártolói tagságukkal támogatják.

5

Pártolói tagnak várunk gazdasági társaságokat, egyéb szervezeteket, amelyek szellemi javaikkal, anyagi eszközeikkel támogatják egyesületünk céljainak elérését, vállalják a pártolói tagsággal járó anyagi és erkölcsi kötelezettségeket. Nem magánszemély pártolói tagjainkkal külön szerződésben rögzített feltételek mellett kívánunk együttműködni.

TISZTELETBELI TAG

Tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, akit a közgyűlés arra méltónak talál. Tiszteletbeli tagunkká választhatunk olyan magánszemélyt, egyéni vállalkozást, gazdasági társaságot és egyéb szervezetet aki erkölcsi szellemi segítségnyújtás mellett alkalmi jelleggel, anyagi vagy tárgyi eszközökkel támogatja egyesületünket. A tiszteletbeli tagok az egyesület céljainak megvalósításában vesznek részt, az alapszabály szellemiségét tiszteletben tartják.

TAGDÍJAK

Az egyesület tagjai éves tagdíjat fizetnek. Vállalják, hogy az esedékes évi tagdíjat legkésőbb március 15-ig befizetik.

Éves tagsági díj: 3000 Ft évente
Pártolói tagdíj: 3000 Ft évente

Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek pártolói tagdíja a külön szerződésben foglaltak szerint. Tiszteletbeli tagjainknak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége.